Veronika Larsson

Disciplin: Visuell kommunikation
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Johanna Lewengard och prof. Sara Teleman

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: Web 1 / Web 2

Stipendiemotivering:

Veronika Larsson har redan mångårig yrkeserfarenhet när hon påbörjar sina masterstudier. Genom sitt examensprojekt visar hon något som vi alla bara trodde skulle fungera i teorin, hon tecknar ett typsnitt där det hebreiska och latinska skriftsystemet möts. I läsriktning från höger till vänster läser vi på jiddisch, och från vänster till höger läser vi samma sak på engelska: “Jag är varken eller, både och, en plats däremellan”. När stipendiaten ger sig in i det kalligrafiska och typografiska hantverket med lika delar nyfikenhet som tålamod och hårt arbete, öppnar hon en språkdörr som vi inte visste fanns.

Veronika Larsson är en språk- och textintresserad grafisk designer verksam i Stockholm.