Stig Flink

Disciplin: Möbelsnickeri
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Malmstensskolan Kollegiestipendium

Nomineringskommitté: Chandra Ahlsell, Martin Altwegg, Carl Angtoft, Leif Burman, Frida Ersson, Leo Johannsson, Johan Knutsson, Maria Leijonhjelm, Pia Mogefors, Andreas Nobel, Inger Opmark, Rebecca Petrini, Alessandra di Pisa, Lauri Vaher

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Instagram

Stipendiemotivering:

Samtidsrelevant möbelsnickeri förutsätter en förståelse för alltifrån industriella digitaliserade tekniker, via tillverkning med den maskinpark som återfinns i det mindre snickeriet till en erfarenhet av arbete med handverktyg.

Stig Flink har på hög hantverksteknisk nivå levererat i varje del av sin utbildning. Detta ger upphov till bilden av en möbelsnickare med goda förutsättningar att driva egen verksamhet i vilken vi ser potentialen till en förening mellan det samtida och den dalatradition i vilken Stig är djupt rotad.