Sofia Ericsson

Disciplin: Möbeltapetsering
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Malmstensskolan

Nomineringskommitté: Chandra Ahlsell, Martin Altwegg, Carl Angtoft, Leif Burman, Frida Ersson, Leo Johannsson, Johan Knutsson, Maria Leijonhjelm, Pia Mogefors, Andreas Nobel, Inger Opmark, Rebecca Petrini, Alessandra di Pisa, Lauri Vaher

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Instagram

Stipendiemotivering:

Möbeltapetsering är ett hantverk som förutsätter en lyhördhet och känslighet inför, inte bara materialnyanser och struktur utan även materialets påverkan på sin omgivning. Det vill säga det man ser, en sittmöbels textila klädsel, ska inte bara samspela med möbelns bärande konstruktion och form utan måste även förhålla sig till sin omgivning, till inredningen- rummets rymd och stämning, och till sitt eget inre rum, det som inte syns men känns- stoppning, resårhus, sadelgjord, etcetera. Metodiskt och med gott handlag har Sofia Ericsson tillägnat sig denna konst.