Sofia Bahlner

Disciplin: Textil

Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: 
Prof. Bella Rune, prof. Agneta Linton, Agnieszka Knap, Birgitta Burling

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Livets minsta beståndsdelar, endast synliga genom mikroskop, möter vidsträckta landskap med blånande bergskammar i Bahlners textila värld. Genom tuftning och olika manuella textila tekniker formar Bahlner skickligt stora landskap med taktila och skulpturala former och böljande kustlinjer. Hon förhåller sig till hållbarhet utan pekpinnar och vill istället inspirera oss genom sitt fantasifulla återbruk av textilt spillmaterial.

Bahlner tar sig an avancerade uppgifter och navigerar skickligt mellan det hon vet och det hon vill ta reda på genom sina experimentella metoder. Nyfiket undersöker hon världen genom textilen och skapar samtidigt fantastiska monumentala textila verk som låter oss upptäcka världen med henne. 

Mitt fokus, i alla typer av projekt, ligger i strukturen och ytan. Jag utgår från ytan på detaljnivå och bygger mig fram igenom verket med hjälp av en metod som är både intuitiv och som innebär mycket handarbete. Metoden tar mig förbi min utgångspunkt och leder mig vidare till taktila strukturer jag i förväg inte kunnat föreställa mig.

Jag tycker det är fascinerande att undersöka hur material och tekniker kan mixas, förvrängas, sättas ihop och användas på ett sätt de inte är menade för samt att använda mig av restmaterial. På så sätt utvecklar jag oväntade element som gör att det inte är så lätt för betraktaren att förstå hur det är gjort eller vad det består av i hopp om att väcka en större nyfikenhet.