Sissela Nordling Blanco

Disciplin: Visuell kommunikation
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Sara Teleman, prof. Patrik Lacey, adjunkt Jöns Mellgren och lektor Roby Redgrave MacPherson

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: WebInstagram

Stipendiemotivering:

Sissela Blanco studerar tredje året på kandidatutbildningen i Grafisk Form och illustration. Sissela har genom utbildningen visat stort engagemang kring rättvisefrågor. I sitt examensarbete undersöker hon sina peruanska rötter, och lyfter fram ett arv färgat av förtryck och marginalisering, men också rikt på traditioner och konsthantverk. Sissela använder sig av vävandet i sitt arbete – både konkret och som metafor – och samlar därigenom olika inspirationskällor. Dessa inkluderar Guaman Pomas handskrivna bokstäver i ”El primer nueva corónica y buen gobierno”, aktivism genom affischkonst, folkdräkter och Khipus – ett för-columbianskt bokföringssystem.

Hennes arbete formas redan till en mäktig visuell form av aktivism – en motståndshandling som sprakar av färg och kreativitet.