Simon Kaack

Disciplin: Mänskliga rättigheter
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen, Lunds universitet

Nomineringskommitté: Universitetslektor/studierektor Andreas Tullberg, universitetslektor/avdelningsföreståndare Dan-Erik Andersson och masterkoordinator Kristina Robertsson. Samt examinatorerna universitetslektor Karin Zackari och universitetslektor Emma Sundkvist.

Stipendiestiftelse: 100-årsfonden

Kontakt: LinkedIn

Stipendiemotivering:

Simon Kaack har med hög akademisk skicklighet och noggrannhet författat en uppsats med relevant människorättslig tematik. Resultaten expanderar vår kunskap om hur EU och ASEAN diskuterar och prioriterar rättigheter i gränslandet mellan politik och handel.

Simon Kaack graduated from the Master’s degree programme in Human Rights Studies at Lund University. Throughout his studies, he focused on human rights developments in Southeast Asia, institutionalisation processes of ASEAN and its relationship with the EU. Simon’s thesis sheds light on human rights implications arising from free trade agreements between the EU and Singapore and Vietnam, as well as the ongoing negotiations with Thailand. For the former, a content analysis determined in how far value-based trade agreements, as referred to by the EU, are implemented in practice. For the latter, Simon conducted interviews with various Thai stakeholders from relevant ministries, trade unions, civil society, and academia.