Simon Bågstam

Disciplin: Möbeldesign
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Malmstensskolan

Nomineringskommitté: Andreas Nobel, Johan Knutsson, Chandra Ahlsell, Frida Ersson, Maria Leijonhjelm, Susanna Salifou Nygren, Inger Opmark, Pia Mogefors, Katarina Höglund, Alessandra di Pisa, Leo Johannsson, Leif Burman, Carl Angtoft, Martin Altwegg 

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Design kan beskrivas som en form av problemlösning med fokus på människan och där detta mål uppnås med lika delar uppmärksamhet på det tekniska och det estetiska. Simon Bågstam är en problemlösare av rang. Redan erfaren träbåtsbyggare har han nu skolat om sig till möbeldesigner, dock utan att glömma sina rötter. Han har därmed tillfört nya perspektiv på möbelfältet. Egen verksamhet inom möbeldesign står för dörren.