Sara Kallionen Lundgren

Disciplin: Textil

Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: 
Prof. Bella Rune, prof. Agneta Linton, Agnieszka Knap, Birgitta Burling

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Text och textil har båda sitt etymologiska ursprung i latinets Textere, som betyder att väva samman. I Kallionen Lundgrens praktik samarbetar skriftspråk och textila material och metoder. Orden förvrängs och dras ut i elastisk textil där språkets talade rytm blir textilens rynkade smock. Kallionen Lundgrens arbete vill både avslöja och leka med de maktstrukturer  som manifesteras genom språk och material. Hennes arbete vibrerar av en oemotståndlig energi som uppmanar till handling, kamp och lek.