Sang Jiang

Disciplin: Smycke och corpus
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Anders Ljungberg och lektor Beatrice Brovia

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: Web / Instagram

Stipendiemotivering:

Smycket har den alldeles unik förmåga att kunna gå i direkt dialog med den bärande kroppen. Detta sker på många olika plan, men en av de centrala aspekterna är den taktila erfarenheten av att bära materialen mot och med sin kropp. Sang Jiang utmanar i sitt arbete ofta invanda frågor om hur vi utifrån våra mänskliga kroppar förhåller oss till taktila minnen och sensoriska aspekter av materialitet med utgångspunkt i smyckens metodik. En central teknik i Sang Jiangs praktik är emaljering, genom vilken hon undersöker materialet som bärare av minnen inte bara utifrån visuella aspekter utan där även minnen av smaker och lukter från minnesbankens djupare lager träder fram. Hennes fördjupning inom emaljhantverket visar på en förmåga att förstå materialen bortom ett visuellt orienterat gränssnitt. Därigenom visar hon på såväl smyckets som emaljens potential bortom de ornamentala och förföriskt vackra ytor som även de är en del av hennes arbete.

My name is Sang. I am a Chinese enameller that studies jewellery design in Stockholm Sweden. I also work as the designer of my own start – up jewellery label SANG A SONG. As a jewellery practitioner, I am aiming to push the enamel on the main stage of the jewellery industry once again. My goal is to exhibite the beauty of this classic technique with my ongoing creations in the contemporary sociaty.