Saga Sandström

Disciplin: Glas och keramik
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Lektor Mårten Medbo och lektor Åsa Jugnelius

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: Web / Instagram

Stipendiemotivering:

Saga Sandström (Kandida åk 3) har genom sitt examensarbete “Du kan inte äga mig” visat förmåga att formulera en stor och svår berättelse genom sitt material glas. Saga Sandström har visat stor proggression både konstnärligt och hanverksmässigt och har på ett intressant sätt väckt liv i och satt emaljmåleriet i en samtida kontext. Vi ser fram emot att få se Saga Sandström utveckla sitt arbete vidare.