Roman Lindqvist

Disciplin: Hantverk/specialeffekter
Stipendieår: 2020

Nominerande institution: GöteborgsOperan

Nomineringskommitté: Göran Sjödell, GPL, ordf. och sammankallande, Christina Björklund, VD GöteborgsOperan, Maria Brauer, v. ordf GöteborgsOperans styr. och Fredrik Jakobsson, GPL, dramaturg GöteborgsOperan.

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt

Stipendiemotivering:

Roman Lindqvist producerar scenkonst på hög nivå, med stort säkerhetstänk och omtanke om kollegor och teatern. Hans förmåga att uppfinna och utveckla tekniska lösningar inom pyroteknik och specialeffekt gör att publiken knappt kan tro sina ögon och öron.