Foto: Johan Knobe

Rasmus Nossbring

Disciplin: Glas och keramik

Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: 
Matt Smith

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Rasmus came to Konstfack with strong glass skills learned in industry.  His investigations during the MA have connected a life as a skilled worker in a glass factory with his current life as an art school graduate showing art works in galleries in Stockholm. Reconciling these two ways of being and exploiting the intellectual and haptic skills learnt in both environments places him, and his work, in a unique situation and has lead to fantastic results.  He has continually pushed himself through the two years, regardless of what life has put his way, both within and outside the Academy.

Rasmus Nossbring har genom åren erhållit flertalet stipendier och priser för sitt skapande och finns representerad vid bland andra Nationalmuseum. 

Från utställning av verket Things That Might Have Happened, resultatet av mastersexamen vid Konstfacks program CRAFT!: ”I mitt examensarbete har jag undersökt hur minnen hela tiden rekonstrueras och knutit detta till min praktik i glas. Med bakgrund i glasindustrin har jag använt mitt konsthantverk för att utforska hur minnen förändras och med dem definitionen av ens identitet. Med hjälp av gamla glasformar från Reijmyre Glasbruk har jag reproducerat formpressade figurer från fabrikens produktion för att sedan dissekera dem. Delarna har jag sammanfogat till nya konstellationer kombinerat med handgjorda komponenter till representationer av både personliga och delade minnen. Vårt minne är ofta väldigt opålitligt samtidigt som det är grunden till vår identitet. Om det vi kommer ihåg om oss själva bara är delvis sant, hur definierar man vem man är?”