Ragnar Brodow

Disciplin: Möbeldesign
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Malmstensskolan

Nomineringskommitté: Chandra Ahlsell, Martin Altwegg, Carl Angtoft, Leif Burman, Frida Ersson, Leo Johannsson, Johan Knutsson, Maria Leijonhjelm, Pia Mogefors, Andreas Nobel, Inger Opmark, Rebecca Petrini, Alessandra di Pisa, Lauri Vaher

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Instagram

Stipendiemotivering:

Konst och teknik ska samspela i bra möbeldesign. Det är alltså inte så mycket en fråga om att tillgodose de två faktorerna form och funktion som att få dessa två att förenas till en enhet. I riktigt angelägen möbeldesign är form och funktion ett oskiljaktigt ett. Ragnar Peterson Brodow har med integritet, självständighet och bred och djup erfarenhet utvecklats till en professionell möbeldesigner med en avancerad känsla för formens funktion.