Pauliina Sairanen

Disciplin: Sång
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Göteborgsoperan

Nomineringskommitté: Christina Björklund (VD Göteborgsoperan), Fredrik Jakobsson (dramaturg Göteborgsoperan), Göran Sjödell (Göta Provinsialloge)

Stipendiestiftelse: Karl-Axel Rosenqvists fond

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Pauliina Sairanen har en sällsynt dramatisk röst och en oerhört fin förmåga att parallellt arbeta solistiskt och samtidigt platsa i en gemensam operaklörklang. Hon har en röstteknisk medvetenhet på högsta nivå och förmåga att dela med sig av kunskapen till enskilda kollegor. Hon har redan upplevts som solist och kommer framgent sannolikt att få både roll- och coveruppgifter parallellt med körarbetet.

Ett stipendium öppnar möjlighet till vidare förkovran som solist, korist och röstcoach.

Pauliina Sairanen är en lyrisk sopran från Nyslott, Finland. Hon har en kandidatexamen i sångpedagogik (Savonia, Kuopio, Finland) och en masterexamen i opera (Stockholms Konstnärliga Högskola). Sedan 2021 är hon anställd i GöteborgsOperans Kör. Tidigare har hon sjungit i kören på Den Norske Opera och Ballet i Oslo samt i Operafestivalens kör i Nyslott, Finland (Savonlinna Operafestival). Som solist har hon sjungit rollen Rosalinde i Strauss Läderlappen i Weimar, Första damen i Mozarts Trollflöjten och Syster Genovieffa i Puccinis Syster Angelica i Kuopio. Under sina studier var Pauliina solist med Oulu Sinfonia och med KTH:s orkester.