Oskar Samson Gudmundsson

Disciplin: Dramatiskt skrivande
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Teaterhögskolan i Malmö, Lunds universitet

Nomineringskommitté: Fredrik Haller, bitr. rektor och lektor i dramaturgi samt Erik Pold, adjunkt i teater och samhälle.

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Oskar Samson Gudmundsson tar i sitt skrivande sig an livets stora frågor. Med integritet, språklig skicklighet och hög arbetsmoral söker hen efter det seriösa och det djupgående i gestaltandet av mänskligt handlande. Vägen kan ibland vara vindlande men genom sin målmedvetna förmåga att kombinera mod, fantasi och känslighet tar sig hen alltid vidare in i det okända, det som sällan eller aldrig har berättats. I en tid som behöver konst som inte är tvärsäker utan som söker vidare efter det vi ännu inte vet har Samson Gudmundssonmed sin skarpa nyfikna blick alla förutsättningar att bli en viktig röst på teaterscenerna såväl som inom film/tv och i kulturdebatten i stort.