Olof Wallner

Disciplin: Piano

Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: 
Prof. Stefan Bojsten, Prof. Anders Kilström, Prof. Mats Widlund

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Olof är en extrem pianisttalang med stor virtuos teknik och stark musikalisk inlevelse. Han studerar på programmet ”Avancerad påbyggnad” som ska fungera språngbräda ut i musikbranschen efter masterexamen. 

https://youtu.be/w5XkJkV9ddA