Nina Johansson

Disciplin: Smycke och corpus
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Anders Ljungberg, Lektor Beatrice Brovia

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Instagram

Stipendiemotivering:

Smyckets funktion har alltid varit starkt förknippad med att uttrycka sådant som identitet, tillhörighet och social status. I smyckets natur, som något som går att ta på och av sig, har dessa identiteter kunnat aktiveras och bäras utifrån behov och kontext. Nina Johanssons arbete tar sin utgångspunkt i gränslandet mellan kostym och smycke just med fokus på detta att ta av och ta på sig ytterligare en materialitet i syfte att förskjuta identitet och tillstånd. Men snarare än att rikta sig till de sociala mänskliga sammanhang, som smycket brukar förknippas med sker denna förskjutning in i ett djuriskt tillstånd. I sina silikonbaserade arbeten skapar Nina smycken som blir till en slags andra hud, som kan ömsas snarare än tas av och på som ett smycke i traditionell mening. I Ninas arbeten finns en tydlig performativ aspekt som ytterligare förstärks i det samarbete som hon har med koreograf och filmare. Detta öppnar för en ny arena för smycket där det starka performativa drag som präglar inte bara Ninas arbete utan även smycken generellt kan undersökas på ett sätt som tar fasta på den transformativa potential som ligger i smyckets funktion.