Natalia Kita

Disciplin: Möbeldesign

Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Malmstens Linköpings universitet

Nomineringskommitté: 
Johan Knutsson, Andreas Nobel, Leo Johannsson, Leif Burman 

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Natalia Kita har genom hela sin utbildning arbetat målfokuserat och resultatinriktat och alltid löst sina uppgifter med omsorg om såväl form som innehåll, i såväl grupp som individuellt, teoretiskt såväl som praktiskt och konstnärligt. Ett stipendium skulle möjliggöra för henne att, vid sidan om en kommande anställning vid Nikari, Finland, utveckla ämnet för sitt examensarbete, den inom möbelsnickeri sedan 1500-talet tillämpade intarsian som ett ljusgenomsläppligt material för nya sammanhang.