Nadia Smedeland

Disciplin: Inredningsarkitektur & möbeldesign
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Kristina Fridh, lektor Christian Björk, lektor Rebecka Ahlstedt, lektor Einar Rodhe, lektor Tor Lindstrand, gästlärare Filippa Ståhlhane

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: Web / LinkedIn / Facebook / Instagram

Stipendiemotivering:

I sina designprocesser, som i hög grad utgår från materialitet och görandets möjligheter, prövar Smedeland att utforska nya metoder och processer i materialbearbetning, företrädesvis i trä. Relationer är viktiga, mellan kropp och görande, mellan material och brukare och hur handens tysta kunskaper åstadkommer form, funktion och uttryck. I verkstaden blir material en samtalspartner och genom att resonera, lära känna och förstå materialet blir den kunskapen avgörande i mötet med verktygen och maskinerna. Ett mål med teman som dessa är att brukare ska få nya relationer till föremål, material och den komplexa processen som leder till en färdig möbel. En del av denna kunskap är teoretisk men uppenbarar sig genom kropp och händer i själva görandet. Det är en förkroppsligad och inbäddad kunskap som inte bara är baserad på syn eller tankar, utan också på beröring, lukt och ljud. Hur material kan förstås och bearbetas i ett konsumtionssamhälle är viktigt för både konsumenter och producenter.