Nadia Maghder

Disciplin: Fri konst – Installation
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Loulou Cherinet, Lisa Tan, Thomas Elovsson, Mara Lee, Olivia Plender

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Nadia Maghder arbetar med film, text och installation. Hon rör sig ledigt mellan de olika medierna och ofta i kombinationer. Hennes arbeten handlar om hur identitet skapas genom hur vi benämner. Det kan handla om objekt, erfarenheter, språkligheter som i Nadias arbeten utsätts för omläsningar och sätts i nya sammanhang. Text finns hela tiden med i hennes arbeten som ett bärande moment. Ibland som en underström och ibland som något som agerar i verken och kan tala direkt till oss. Hennes installationer talar om förflyttningar i geografin och i kulturen och om hur det påverkar de som tvingas göra dessa resor.