Max Brynolf

Disciplin: Piano

Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté:
Prof. Stefan Bojsten, Prof. Anders Kilström, Prof. Mats Widlund

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Max är en mycket begåvad och lovande pianist med sällsynt lätthet för pianospel. Han har stor gestaltningsförmåga och mycket avancerad teknik i kombination med ett varmt musicerande. Han är antagen på masterutbildningen och ett av våra stora pianolöften.

https://youtu.be/w5XkJkV9ddA