Matilda Haglund

Disciplin: Möbeldesign
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Malmstensskolan

Nomineringskommitté: Andreas Nobel, Johan Knutsson, Chandra Ahlsell, Frida Ersson, Maria Leijonhjelm, Susanna Salifou Nygren, Inger Opmark, Pia Mogefors, Katarina Höglund, Alessandra di Pisa, Leo Johannsson, Leif Burman, Carl Angtoft, Martin Altwegg 

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

För ett väl utvecklat formsinne vilket aktiveras i starkt konstnärligt präglade uppgifter såväl som i mer funktions- och konstruktionsinriktade sådana. Lyhörd och diskussionsbenägen tar hon sig an nya utmaningar med energi och hon har på ett föredömligt sätt erövrat snickeriverkstaden och gjort den till sin. Teknik och konst blir ett i hennes möbelformgivning. Nomineringskommittén har lika lätt att se Matilda Haglund i fortsatta högre studier på avancerad nivå som i egen designverksamhet.