Matilda Frid

Disciplin: Smycke och corpus
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Anders Ljungberg och lektor Beatrice Brovia

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: Web / Instagram

Stipendiemotivering:

Matilda Frid undersöker genom corpus som metod hur vi som människor förhåller oss till andra levande kroppar, material och ritualer. I sin praktik bidrar hon till att utveckla konstarten corpus inte bara genom att utmana brukandet av material och teknik, men också genom att inbegripa djur, i huvudsak hästar, som medskapande i tillkomstprocessen. Det experimentella och kritiskt utforskande förhållningssätt som utmärker Matildas arbete sätter det i stark dialog med sin samtid. Detta utesluter dock inte att hennes praktik även har tydliga historiska utgångspunkter såväl utifrån sina rituella aspekter som genom den starka kopplingen till kropp som är centralt inom exempelvis kyrkligt silver. Corpus som konstart befinner sig i en intressant brytningstid där vi står inför nya utmaningar i vår samtid. I sina historiska rötter finner vi många kopplingar till koloniala maktstrukturer och klass. Dessa kopplingar utmanar Matilda Frid och visar därmed på en riktning framåt för konstarten men fortfarande med starka rötter i sin komplexa historia.