Marcus Jernberger

Disciplin: Grafisk design & Illustration/ Visuell kommunikation
Stipendieår: 2020

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté:
Johanna Lewengard, professor, Sara Teleman, professor

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Hemsida

Stipendiemotivering:

Marcus Jernberger jobbar med bildberättande och är djupt investerad i studier av symbolers känslomässiga och intellektuella inflytande på verkligheten. Hans tecknade serier är noggranna kompositioner som verkar på flera plan parallellt, hans berättande verkar ömsom omedelbart ömsom subtilt.

Det är inte ofta vi nominerar en kandidatstudent till det här stipendiet, men Marcus visar både på en skicklighet i bildberättande som är ovanlig på kandidatnivå och på ett genuint engagemang som inte bara har gynnat hans egen utveckling utan också kunskapsutbytet studenter emellan. Under sina år på Konstfack har Marcus bland annat varit drivande i att introducera Risografen (en japansk tryckpress) för alla studenter och lärare på skolan som är intresserade. Det här stipendiet går till en illustratör som visat en enorm personlig utveckling samtidigt som han värnar om samarbeten och gruppens utveckling.