Malin Pierre

Disciplin: Glas och keramik
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Jakob Solgren Nordenskiöld, Mårten Medbo

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Instagram

Stipendiemotivering:

Malin Pierre har genom en mycket speciell teknik och stor hantverksskicklighet lyckats ge det blåsta glaset ett textilt uttryck och därigenom skapat en serie arbeten som redan uppmärksammats internationellt. Hon har med stor insikt visat hur de materialens egenskaper, men framför allt glasets, kan användas för att bära konstnärlig mening. Hennes praktik kännetecknas av stor rörlighet och nyfikenhet. Objekten intar mellanpositioner där gränser mellan textil, glas, konsthantverk, konst och mode löses upp och smälter samman. Ett stipendium skulle vara mycket välförtjänt och öka hennes möjligheter att etablera sig på fältet efter avslutade studier.

Malin Pierre skapar organiska glas-skulpturer inspirerade av haute couture och kontrasten mellan det mjuka och det hårda. Pierre arbetar impulsivt och utforskande och har en nyfikenhet för material; dess yta, vikt och taktilitet. Hon attraheras av tanken på hur olika material ser ut och uppträder och är motiverad av materialförskjutningen från det mjuka tyget till det hårda men sköra glaset. Formerna och strukturerna är abstrakta med känslan av mjuk textil. Alla original är sydda i tyg med stoppning för att skapa volym och luftighet. Kärnan i hennes arbete förenar de inneboende motsägelser som finns i ett medium som varken är flytande eller fast. En amorf solid, glas existerar på en plan någonstans mellan två tillstånd av materia.

Malin har en bakgrund som scenograf och har frilansat inom TV, film och reklam i ca. 15 år innan hon bestämde sig för att fokusera heltid på konsten.

Malin Pierre avslutade sin kandidatexamen -21 och gör för nuvarande sin masterutbildning på Konstfack, avdelningen för Keramik och Glas. Hon är född 1977 i Jämtland och är baserad i Stockholm.