Maja Fredin

Disciplin: Textil
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Ulrika Mårtensson Hanje och lektor Elsa Chartin

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: www.majafredin.com

Stipendiemotivering:

Maja Fredin omfamnar och dissekerar med sylvass skärpa stora ämnen inom konst, ekonomi, politik, religion och drömvärlden. I sitt arbete “Searching for my Inner Elvis in a post Elvis Society” tar Maja Fredin med oss in i en totalupplevelse i högstämda rosa toner genom vackert och skickligt detaljarbete som rum, broderi, kostym, mask, textil skulptur och fysiskt uppträdande. Varje detalj i Fredins arbete är genomlyst, hantverksskickligt och artikulerat gestaltat med hög kvalite. Att en undersökning om mänsklighetens girighet och längtan efter överflöd, det kapitalistiska behovet av ständig pånyttfödelse samtidigt är ändlöst vackert och gripande, får en att undra om man nått himmel eller helvete.

Född 1992 i Uppsala, nu baserad i Stockholm, Sverige.

I mitt konstnärskap jobbar jag med idébaserade installationer som med performativa inslag grundar sig i ett textilt hantverk. För mig har installationen och det performativa lika stor betydelse då jag i mina verk automatiskt bjuder in betraktaren till att bli en del av mina installationer. Med en väl övervägd blandning av både humor och alvar arbetar jag gränsöverskridande med allt ifrån foto, video, ljud, skulptur och kostym där jag bygger upp en scenografi av absurda scenarion. Med min egen koreografi angriper jag bland annat ämnen som hur konsumtionskulturen har påverkat synen på min egen sexualitet, mitt förhållande till mat och hur jag förhåller mig till andra människor i min omvärld.

Jag vidgar mina vanföreställningar, vrider och vänder på verkligheten och bjuder in till en tolkning av den redan omöjliga värld vi lever i.