Maja Ehrnborg

Disciplin: Sång – genrefri ingång
Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Musikhögskolan i Malmö

Nomineringskommitté: Musiker- och kyrkomusikerkansliet i samråd med kursledare

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:Maja Ehrnborg studerar sång med en genrefri inriktning på Ämneslärarutbildningen i musik, årskurs fem. I sitt konstnärliga projekt under vårterminen 2021 framför Maja ett urval av sånger från musikaler i egna arrangemang. I programmet finns en röd tråd där valet av musikaliskt material går i ton med budskap i texterna och presentationer. I sin framtida musiklärarbana ser vi att Maja kommer att vara en konstnärlig förebild och inspiratör för barn och unga inom grundskola, gymnasium och kulturskola.