Maia Torp Neergaard

Disciplin: Fri konst
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet

Nomineringskommitté: Prof. Fredrik Vaerslev, prof. Gertrud Sandqvist, rektor och prof. Maj Hasager

Stipendiestiftelse: 100-årsfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

I fältet mellan experimentell film och aktivism sätter Maia Torp Neergaards verk “Prepositions about home” den politiska agendan i spel i en dansk kontext, där rösterna från det så kallade parallellsamhället, som sällan hörs, förs fram med stor övertygelse. Genom analogiska processer kommer Torp Neergaard mycket nära kärnan i berättelsen om och med den andra, de som alieneras av en mainstream-retorik. Hon arbetar intuitivt med filmens struktur och begränsningar, och gör det på ett oerhört övertygande sätt.