Foto: Emelie Kroon

Lydia Kjellberg

Disciplin: Operasång
Stipendieår: 2021

Nominerande institution:

Nomineringskommitté:
Björn Blomqvist, Magnus Svensson, Hillevi Martinpelto, Christer Bladin

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: https://www.instagram.com/lydiakjellberg/

Stipendiemotivering:

Lydia har en varm stor röst och en uttrycksvilja av stora mått. Rösten är en speciell mix av stor och vacker timbre. Lydia har studerat på Operahögskolan och där avlagt sin kandidatexamen. Lydia har även redan framträtt som Barbarina i Figaros bröllop på Kungliga operan.