Ludvig Forslund

Disciplin: Bleckblås, trombon
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Prof. Stefan Bojsten, prof. Cecilia Zilliacus och prof. Ola Karlsson

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Ludvig Forslund är en student som på flera sätt utmärker sig med sina fina förmågor. Ludvig har ett stort intresse för allt som rör instrumentet och han jobbar intensivt och målmedvetet för att ständigt förbättra sitt musicerande. Han är nyfiken på kompositioner i olika genrer och strävar hela tiden efter att bredda sin repertoar. Utöver detta är Ludvig en god kamrat som alltid tar initiativ till att sammanföra klassen i olika konstellationer. Han visar på så sätt goda tecken på bra ledarskap. Ludvigs framtid som musiker är självklar.