Foto: Caspian Dahlström

Ludvig Dahlström

Disciplin: Stråk

Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté:
Johannes Rostamo, Ellen Nisbeth, Göran Fröst, Michael Karlsson, Cecilia Zilliacus

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Violasten Ludvig Dahlström avslutar i vår sina kandidatstudier vid Kungl. Musikhögskolan. Han är en stor talang och en driven student med säregen energi. Under sin utbildning har han visat stor förmåga att driva egna projekt och som en del av detta spelar han på sin examen Hindemiths violakonsert Der Schwanendreher med orkester.

https://youtu.be/w5XkJkV9ddA