Louise Pollock

Disciplin: Orkester/trombonist o stämledare
Stipendieår: 2020

Nominerande institution: GöteborgsOperan

Nomineringskommitté: Göran Sjödell, GPL, ordf. och sammankallande, Christina Björklund, VD GbgOperan, Maria Brauer, v. ordf GbgOperans styr. och Fredrik Jakobsson, GPL, dramaturg GbgOperan.

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Louise Pollock har framträtt i hela Europa som solist och har brutit en barriär då hon fick anställning vid Göteborgsoperan som stämledare i trombon-stämman, vilket är en position som varit mycket mansdominerad i de flesta orkestrar. Louise Pollock är också aktiv som solist och undervisar på Musikhögskolan

Louise framträdande börjar 14:41 in i filmen