Louisa Juvall Molin

Disciplin: Industridesign
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Martin Avila, Lektor Magnus Lindfors, Lektor Loove Broms, Lektor Katja Pettersson, Adjunkt Ingrid Troiero

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Instagram

Stipendiemotivering:

Louisa har arbetat med ekologiskt systemtänkande genom hela projektet och med användarstudier utvecklat produkter som bidrar positivt genom hela livscykeln.