Lisa Englund

Disciplin: Textil
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Maja Gunn, Lektor Filippa Arrias

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Lisa Englund har med sina monumentala bildvävar uppnått en mycket hög konstnärlig kvalitet inom textil. Hennes figurativa vävar visar på såväl hantverksmässig som konstnärlig talang där hon behandlar förhållandet till det vilda – både i naturen och i oss själva. Vävens garner är alla växtfärgade, där Englund genom ett till synes outtröttligt letande hittat lokalt växande svampar, örter och mossor och experimenterat med hur olika färger kan uppnås genom dessa.

Lisa Englunds vävar känns högst aktuella – med en stor medvetenhet både kring att arbeta med hållbarhet och med gestaltning som berör, vilket gör att vi ser Englunds arbete som högst betydelsefullt inom den textila disciplinen. Hennes krävande metod med tre delar: sök och plock av växter, färgning och vävning – tillsammans med en förmåga att göra en fantastisk konstnärlig gestaltning gör att vi gärna vill premiera Englund med detta stipendium. Vi ser att Englund i framtiden kan komma att positionera sig som en av de mest betydelsefulla inom den textila disciplinen, och vi hoppas och tror att detta stipendium ska motivera henne att nå dit genom att uppmuntra till fortsatt textilt skapande.