Linda Kotar

Disciplin: Inredningsarkitektur & möbeldesign
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Kristina Fridh, lektor Christian Björk, lektor Rebecka Ahlstedt, lektor Einar Rodhe, lektor Tor Lindstrand, gästlärare Filippa Ståhlhane

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: Instagram

Stipendiemotivering:

Ämnesfältet inredningsarkitektur och möbelformgivning är komplext och i hög grad en variationsrik och tvärdisciplinär disciplin, som inbegriper både materialitet, rumslig förståelse och känsla för brukare och atmosfär. Linda Kotar har under sin studietid på Konstfack, kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbelformgivning, utmärkt sig på flera sätt, dels är hon innovativ och uppnår ofta hög verkshöjd i sina designprocesser, vidare arbetar hon självständigt, materialorienterat med fördjupade utforskningar. I sin praktik blir möbler kommunikationsmedel; de speglar samtiden och erbjuder nytänkande gränssnitt som pekar mot framtiden. I sin praktik använder hon såväl analoga som digitala produktions- och kommunikationsmetoder. Med skicklighet och i en estetisk och konstruktionsmässig komplexitet och innovativ formgivning utvecklar hon starka möbelobjekt som kan befolka många interiörer under lång tid. Både rum och möbler kännetecknas av omsorg och ett lågmält mod.