Lea Constan

Disciplin: Textil

Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: 
Prof. Bella Rune, prof. Agneta Linton, Agnieszka Knap, Birgitta Burling

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Med ett förflutet inom naturvetenskap och ett hjärta som klappar för textil dyker Constan utan rädsla in i avancerade jaquardvävda experiment där trådarnas spänning och garners infärgning är instrument i hennes musikaliska vävar. Hennes verk har en märklig inre kraft som både verkar expandera in i oändligheten och samtidigt suger oss in mot en enda punkt i fjärran. Constans kombinerar i sitt arbete tradition och förnyelse och genom sin tekniska skicklighet och konstnärliga känslighet utvecklar hon den vävkonsttradition hon både kan, respekterar och skriver in sig i.

Lea Constans konstnärliga arbete består av att materialisera meditation om existens. Den aktuella serien avhandlar kärlekens betydelse över kulturpolitiska verkligheter.