Laslo Strong

Disciplin: Visuell kommunikation
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Johanna Lewengard och prof. Sara Teleman

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Behöver vi fler typsnitt? Svaret borde vara lika givet som om vi ställer frågan: ”Behöver vi mer musik?” Varje typsnitt bär röst åt det skrivna ordet, och med Laslo Strongs examensprojekt ser vi fyra unika typsnitt växa fram. Vart och ett av dem ger röst åt personer och fenomen från Laslos uppväxt i Stettin, och de historier som väver samman tid och rum. Typsnitten Luise Mono, Ilse Book, Leo Black och Belli Italic är på samma gång en ömsint skildring av en familjs historia från andra världskriget fram till idag – som en galant uppvisning i hur vi kan göra ett typografiskt arv angeläget för framtiden utan att dess mening går förlorad. Det krävs en ytterst tonsäker formgivare för att förvalta ett historiskt arkiv på ett så nyfiket och hantverksmässigt mästerligt sätt.