Kristin Johannessen

Disciplin: Fri konst – Film
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Loulou Cherinet, Lisa Tan, Thomas Elovsson, Mara Lee, Olivia Plender

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Kristin arbetar nästan uteslutande med film. I hennes arbeten varvas dokumentärt material, animationer, drömsekvenser abstrakt film med personliga berättelser och erfarenheter i ett djupt personligt arbete som tar upp ämnen som psykisk sjukdom, förbjuden kärlek och familjehistorier. Hon använder montage, repetition och att röra sig fritt mellan tidsplan i ett ömsomt precist och ömsom väldigt drömskt berättande. Kristin kombinerar dokumentärt filmmaterial och inslag av strukturell film på ett sömlöst sätt vilket gör att förflyttningar från en vårdsal till Sven Ingvars eller en kärlekshistoria från förra seklets början kan ske helt sömlöst.