Klara Fahrman

Disciplin: Möbeldesign
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Malmstensskolan

Nomineringskommitté: Chandra Ahlsell, Martin Altwegg, Carl Angtoft, Leif Burman, Frida Ersson, Leo Johannsson, Johan Knutsson, Maria Leijonhjelm, Pia Mogefors, Andreas Nobel, Inger Opmark, Rebecca Petrini, Alessandra di Pisa, Lauri Vaher

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Web – Instagram

Stipendiemotivering:

“Form är död. Form-givning är liv” skrev konstnären Paul Klee i sin anteckningsbok. I ett möbelsammanhang skulle en tolkning av detta meddelande kunna vara att en möbel som lägger alltför stort fokus på en fulländad form tappar i dynamik medan, å andra sidan, en möbel i vilken tillverkningsprocessen i form av verktygsspår och maskinens möjligheter och begränsningar dröjer sig kvar i den färdiga möbeln har större potential att behålla den livfullhet som präglar alla tillverkningsprocesser. Detta är en drivkraft i Klara Fahrmans formgivning vilken influeras av såväl snickerihantverket, designvärlden som den traditionella slöjden.