Karl Tehler

Disciplin: Industridesign
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Martin Avila, Lektor Magnus Lindfors, Lektor Loove Broms, Lektor Katja Pettersson, Adjunkt Ingrid Troiero

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Instagram

Stipendiemotivering:

Formgivning av en inkluderande modulär lastcykel med nya tekniska lösningar till en låg kostnad och med en väl utarbetad marknadskommunikation.