Karin Westerberg

Disciplin: Inredningsarkitektur & Möbler
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Kristina Fridh, lektor Rebecca Ahlstedt, lektor Christian Björk samt adjunkt Bo Pilo

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Instagram

Stipendiemotivering:

Karin Westerberg har under utbildningen på Konstfacks kandidatprogram Inredningsarkitektur och möbeldesign utvecklat förmågan att experimentera och laborera med materialbearbetningar, former och funktioner. Insikten att möbler kan väcka känslor, eftertanke och diskussion är tydlig i hennes praktik. Under sitt examensprojekt formger hon möbler som vill visa ett förlopp över tid, hur material kan transformeras och successivt gå in i varandra. En ambition är att visa att den mänskliga kroppens förgänglighet och åldrande över tid går att uttrycka i möbelskalan, genom formspråk, materialval och materialkombinationer. Materialens karaktär och potential undersöks och uttrycks genom hantverk och form. Metaforer för mellanmänskliga möten, sorg och avsked materialiseras fram i möbler, som visar på förgänglighet, skörhet, historia och minnen.