Karin Keisu

Disciplin: Fri konst
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Rektor Maria Lantz

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Gemensamt, Karin Keisu och Josefine Thuresson.

Ett gripande arbete kring minoritetsspråk, kommunikation, förstaspråk och mellan-språklighet. Genom rörliga bilder berättar konstnärsduon om både personliga och samhälleliga erfarenheter, vilket lyfter centrala frågor om tal, tystnad, censur och taktilitet.