Julia Sthillert

Disciplin: Möbeldesign
Stipendieår: 2020

Nominerande institution: Malmstensskolan

Nomineringskommitté: Ulf Brunne, studierektor Malmstens Linköpings universitet och Johan Knutsson, professor Malmstens Linköpings universitet, i samråd med samtliga i kollegiet.

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Hemsida/LinkedIn/Facebook/Instagram

Stipendiemotivering:

Julia har efter sin utbildning till möbelsnickare vid Malmstens Linköping universitet med ett hyllat gesällprov och examensarbete fortsatt sina studier vid Malmstens med ytterligare en kandidatexamen, denna gång i möbeldesign. Parallellt med sin utbildning har hon arbetat med produktutveckling, prototyp- och modellsnickeri vid ett arkitektkontor och står nu inför fullbordan av sin kandidatexamen i möbeldesign.