Julia Andersson

Disciplin: Piano
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Stor Capitlet i Finland

Nomineringskommitté: Björn Blomqvist, Rabbe Österholm, Marcus Söderström

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: Web / Instagram

Stipendiemotivering:

Pianisten och kompositören Julia Andersson har fördomsfritt och målmedvetet jobbat gränsöverskridande mellan klassisk och rytmmusik. Julia är utexaminerad musikpedagog från Yrkeshögskolan Novia och aktiv musiker, pedagog och framförallt kompositör. Hon ger aktivt ut egen musik som har fått enorma mängder streams och framgångar på digitala plattformar. Musiken har en klar och egen konstnärlig identitet som beskriver Julia på bästa sätt.