Josefine Thuresson

Disciplin: Fri konst
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Rektor Maria Lantz

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: www.keisuthuresson.com

Stipendiemotivering:

Gemensamt, Karin Keisu och Josefine Thuresson.

Ett gripande arbete kring minoritetsspråk, kommunikation, förstaspråk och mellan-språklighet. Genom rörliga bilder berättar konstnärsduon om både personliga och samhälleliga erfarenheter, vilket lyfter centrala frågor om tal, tystnad, censur och taktilitet.

Karin Keisu (f. 1995, Tornedalen) och Josse Thuresson (f. 1992, Stockholm) har arbetat som en konstnärlig duo sedan 2018. De arbetar med text, film, performance, installation och skulptur, som kretsar kring språkpolitik, queer tid och styrkan i att vara på marginalen. Utbildade vid Kunsthøgskolen i Oslo, Akademie der bildenden künste Wien, och Konstfack University of Arts, Crafts and Design.