Jont Sonja Rundgren

Disciplin: Smycke och corpus
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Anders Ljungberg och lektor Beatrice Brovia

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Corpus och silversmidet har som konstart ett komplext förhållande till hierarkiska och koloniala maktstrukturer i historien. Idag befinner sig konstarten i en intressant tid då denna historia står som klangbotten för ett kritiskt tänkande och omförhandlande utav centrala aspekter av makt, genus och koloniala arv. Jont Sonja Rundgren tar sig an denna uppgift med en stor portion humor, men det på ett sätt som inte på något vis förbiser relationen till den komplexa silversmidestraditionen. Jont Sonja Rundgrens arbeten har en tydlig koppling till de praktpjäser som i barockens maktrum ofta placerades i s.k. skådebänkar, men dessa har istället i Sonjas projekt ersatts av korvbrickor transformerade till ståndsmässigt silverpläterad metall. Dessa korvbrickor, med tillhörande varmkorvar i silver, blir till titthål in i en filmvärld där vardagliga företeelser träder fram. På så vis placerar hon corpus i en vardag och visar på konstartens potential, att utifrån sin historia, humoristiskt förhålla sig till vardagens repetitiva vedermödor.