Jon Davidsson

Disciplin: Möbelsnickeri
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Ölandträffen

Nomineringskommitté: Rutger Simonsson

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering: