Johanna Moe

Disciplin: Inredningsarkitektur & möbeldesign
Stipendieår: 2022

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Prof. Kristina Fridh, lektor Christian Björk, lektor Rebecka Ahlstedt, lektor Einar Rodhe, lektor Tor Lindstrand, gästlärare Filippa Ståhlhane

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: Instagram

Stipendiemotivering:

Som student har Johanna Moe formulerat och drivit flertalet projekt som både är innovativa och hållbara. Ofta finns en förvaltande dimension i hennes designprocesser, en vision att uppmärksamma både arkitektoniska kvaliteter och sociala funktioner i den befintliga inredningsarkitekturen. I sitt examensprojekt är fastigheten Åskvädret 2 i stockholmsförorten Björkhagen en vald kontext. Björkhagen står inför förändring och förtätning, och till en befintlig byggnad, en panncentral, ställer Moe flera viktiga frågor som var platser för umgänge, dans, lek och debatt finns. Att återaktivera stadens rum för demokrati är därför centralt i hennes projekt. Med förslag på nya funktioner, tillägg och rumsliga interventioner, som greppar tag i lokala berättelser och material, förändras det befintliga med inredningsarkitektens metoder. Genom att med små medel förändra och förvalta det material som redan finns och har funnits på platser, inkluderar Moe både social och ekologisk hållbarhet i sina projekt. Att förvalta och förnya befintliga rum kommer att bli allt viktigare i ämnesfältets framtid, och i teman som dessa tar Moe viktiga steg framåt för att utforma strategier som kan fortsätta i en praktik efter Konstfack.