Joel Schultz

Disciplin: El-bas
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Stor Capitlet i Finland

Nomineringskommitté: Björn Blomqvist, Rabbe Österholm, Marcus Söderström

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt: E-postTelefon

Stipendiemotivering:

Joel Schultz är i slutskedet av sina studier vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Han är en mycket begåvad och hårt arbetande musiker som under de senaste åren gjort verkligen stora framsteg. Han har redan uppnått en mycket hög yrkeskompetens. Han gar ett följsamt musicerande och en tekniskt hög nivå.