Joel Paulin Hugo

Disciplin: Musikerutbildningen
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet

Nomineringskommitté: Musiker- och kyrkomusikerkansliet i samråd med kursledare

Stipendiestiftelse: 100-årsfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Trumpetaren Joel Paulin Hugo är på god väg att hitta sin egen röst i en rad olika musikaliska sammanhang. Han rör sig naturligt mellan många olika format och väldigt olika uttryck och närmar sig musiken med stor nyfikenhet och öppenhet.

Joel har utvecklats till en självständigt tänkande musiker som kan axla uppgiften och ansvaret att driva musiken framåt och utveckla den vidare. Han är därför en värdig mottagare av detta stipendium.